Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence
Název práce v češtině: Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence
Název v anglickém jazyce: Protection against Corruption and Bribery and Their Prevention
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2007
Datum zadání: 31.01.2007
Datum a čas obhajoby: 30.01.2007 10:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2007
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK