Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční arbitr
Název práce v češtině: Finanční arbitr
Název v anglickém jazyce: Financial arbitrator
Klíčová slova: finanční arbitr, ochrana spotřebitele, platební styk
Klíčová slova anglicky: Financial arbitrator, consumer protection, payments
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2012
Datum zadání: 22.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2014
Datum a čas obhajoby: 16.09.2014 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 322
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK