Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diachronní srovnání synchronních korpusů
Název práce v češtině: Diachronní srovnání synchronních korpusů
Název v anglickém jazyce: Diachronic comparison of synchronic corpora
Klíčová slova: synchronní korpusy, diachronní srovnání, lexikální frekvence, jazykový vývoj, jazyková variabilita, složení korpusu, reprezentativnost
Klíčová slova anglicky: synchronic corpora, diachronic comparison, lexical frequencies, language change, language variability, corpus composition, representativeness
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2012
Datum zadání: 21.02.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.02.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
  RNDr. Jan Králík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK