Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén tzv. vesnických voleb v Číně- krok k demokratizaci?
Název práce v češtině: Fenomén tzv. vesnických voleb v Číně- krok k demokratizaci?
Název v anglickém jazyce: Village elections in China- a step towards democracy?
Klíčová slova: vesnické volby, Čína, autoritářský režim, jednostranický režim, samospráva, vesnická samospráva, vesnický výbor, komunismus
Klíčová slova anglicky: village elections, China, authoritarian regime, single party regime, self-governance, village self-governance, village committee, communism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.02.2012
Datum zadání: 25.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor popíše fenomén vesnické samosprávy a voleb do vesnických výborů v ČLR (tzv. village elections) z hlediska jejich historického vývoje i praktického fungování. Popíše jejich roli v rámci čínského venkova a zhodnotí praktický dopad na fungování komunistického režimu v Číně. Na základě analýzy dostupných materiálů se pokusí zodpovědět, jaký význam má vesnická samospráva pro současnou Čínu. Pokusí se odpovědět na otázku, zda vesnická samospráva a vesnické volby jsou spíše indikátorem demokratizace režimu a nebo naopak, zda jejich zavedení je známkou konsolidace a adaptability samotného jednostranického režimu.
Seznam odborné literatury
Předběžný seznam literatury:
Baogang, He. Rural Democracy in China. The Role of Village Ellections. Palgrave Macmillan, New York, 2007
Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. Yale University Press, 1968
Huntington, Samuel P. Social and Institutional Dynamics of One-Party Systems: The Dynamics of Established One-party Systems. In: Huntington S.P (eds.) Auhoritarian Politics in Modern Society, New York 1970, s. 3-47
Landry, Pierre F. Decentralised Authoritarianism in China. The Communist Party's Control of Local Elites in the Post-Mao Era.Cambridge University Press, New York, 2008
Zheng, Shiping. Party vs. State in Post-1949 China. The Institutional Dilemma. Cambridge University Press, New York, 1997
Schubert, Gunter. Reforming Authoritarianism in Contemporaty China. Reflections on Pai Wei's Consultative Rule of Law Regime. In: ASIEN vol. 94 (Jan 2005), s. 7-24
Landry, P. and col. 2010Elections in Rural China: Competition without Parties, In: Comparative Political Studies 6/2010, pp. 763-790
Liu, Yawei. Are Village Elections Leading to Democracy? in: Understanding Village Elections. China Elections and Governance Review 1/2009, Carter Center, s.1-4
Tan, Qingshan. Building institutional rules and procedures: Village election in China. In: Policy Sciences Vol. 37/2004. s.1-22
O'Brien, Kevin. J. a LI, Lianjiang. Accommodating "Democracy" in a One-Party State: Introducing Village Elections in China. In: The China Quaterly No.162/465-489, s. 465-489
Perry, Elizabeth J. a Goldman, Merle (eds.). Grassroots Political Reform in Contemporary China. Harvard University Press, Massachusetts, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK