Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za škodu způsobenou vadným (nebezpečným) výrobkem
Název práce v češtině: Odpovědnost za škodu způsobenou vadným (nebezpečným)
výrobkem
Název v anglickém jazyce: Liability for Damage Caused by a Defective (Dangerous) Product
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2007
Datum zadání: 29.01.2007
Datum a čas obhajoby: 29.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2007
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK