Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén volného času
Název práce v češtině: Fenomén volného času
Název v anglickém jazyce: Phenomenon of free time
Klíčová slova: čas; volný, existence, úloha práce,
Klíčová slova anglicky: Time, free, existence, role of work
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2012
Datum zadání: 16.02.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Fenomenologické pojetí času v Husserlově díle
Rozdíl mezi aristotelským pojetím času a fenomenologickým pojetím času
Existence v Lévinasově díle
Volný čas a problém práce v Marxově filosofii
Seznam odborné literatury
Lévinas, E. : Etika a nekonečno. Praha : Oikumene, 2009.
Lévinas, E. : Existence a ten, kdo existuje,Praha : Oikumene, 2009
Lévinas, E. : Čas a jiné. Praha : OIKOYMENH, 2007.
K.Marx : Rukopisy „Grundrisse“ II; Svoboda, Praha, 1974,
K.Marx: Kapitál. Praha : Svoboda, 1979.
Husserl, E. Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vnímání. Praha : SPN, 1970.
Předběžná náplň práce
Analýza času z hlediska aristotelskég¨ho a fenomenologického

Důsledky pro pojetí volného času

analýza Marxova pojetí volného času a práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of time from Aristotelian and phenomenological point of view

Consequences for understanding of free time

analysis of time and work from Marx point of view
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK