Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za ochranu jako koncept současného mezinárodního práva
Název práce v češtině: Odpovědnost za ochranu jako koncept současného mezinárodního práva
Název v anglickém jazyce: Responsibility for protection as a concept of contemporary international law
Klíčová slova: Odpovědnost za ochranu, humanitární intervence, lidská práva
Klíčová slova anglicky: Responsibility to protect, humanitarian intervention, human rights
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2012
Datum zadání: 06.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2014
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 13:30
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 222
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá konceptem odpovědnosti za ochranu, a to jednak ve srovnání se starším konceptem humanitární intervence a jednak s ohledem na vlastní vývoj konceptu. Nejprve je prozkoumán diskurz v otázce vztahu státní suverenity a lidských práv. Potom je blíže prozkoumán koncept humanitární intervence, který je následně srovnáván s konceptem odpovědnosti za ochranu. V další části práce je koncept odpovědnosti za ochranu analyzován v průběhu svého krátkého, ale dynamického vývoje. Závěrem je konstatováno, že koncept odpovědnosti za ochranu nenahradil koncept humanitární intervence. Přestože se oba koncepty věnují podobným otázkám, existují mezi nimi výrazné rozdíly. Koncept odpovědnosti za ochranu se navíc poměrně významně proměnil během krátké doby čtyř let, která uplynula od prvního představení nového konceptu odborné veřejnosti do přijetí Závěrečného dokumentu Světového summitu v roce 2005.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the responsibility to protect both in comparison with the humanitarian intervention and when dealing with its own dynamic evolution. First, the debate about the state sovereignty and human right protection is analysed. Then the humanitarian intervention is examined and following that compared with the concept of the responsibility to protect. Afterwards, the evolution of the responsibility to protect is deeply analysed. Finally, it is stated that responsibility to protect did not replace the concept of humanitarian intervention. Although both concepts are dealing with the same issues, they are quite different indeed. Moreover, responsibility to protect has eveolved and changed its nature in a decisive manner in a very short time when compared the first announcement of the new concept and the current nature of the responsibility to protect as it is embodied in the 2005 World Summit Outcome Document.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK