Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexuální násilí na ženách za ozbrojeného konfliktu - úloha mezinárodních trestních tribunálů
Název práce v češtině: Sexuální násilí na ženách za ozbrojeného konfliktu - úloha mezinárodních trestních tribunálů
Název v anglickém jazyce: Sexual violence against women in an armed conflict – the role of international criminal tribunals
Klíčová slova: Sexuální násilí, mezinárodní trestní tribunály, mezinárodní humanitární právo.
Klíčová slova anglicky: Sexual violence, international criminal tribunals, international humanitarian law.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2012
Datum zadání: 28.01.2014
Datum a čas obhajoby: 03.04.2014 15:15
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 222
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.04.2014
Oponenti: JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK