Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní postavení rodiče při osvojení dítěte
Název práce v češtině: Právní postavení rodiče při osvojení dítěte
Název v anglickém jazyce: Legal status of a parent in adoption of a child
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2007
Datum zadání: 30.01.2007
Datum a čas obhajoby: 30.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2007
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK