Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka plaveckého způsobu prsa u dětí mladšího školního věku s využitím delfínové vlny
Název práce v češtině: Výuka plaveckého způsobu prsa u dětí mladšího školního věku s využitím delfínové vlny
Název v anglickém jazyce: Teaching school-age chidren a breaststroke swimming style with an usage of dolphin wave
Klíčová slova: plavecký způsob prsa, plavecká výuka, delfínová vlna, mladší školní věk
Klíčová slova anglicky: breaststroke swimming style, swimming lessons , dolphin wave, younger school-age
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Plavecké sporty (51-600500)
Vedoucí / školitel: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2012
Datum zadání: 16.02.2012
Datum a čas obhajoby: 16.01.2014 09:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost KPS C2-1
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2014
Oponenti: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název: Výuka plaveckého způsobu prsa u dětí mladšího školního věku s využitím delfínové vlny

Cíle: Cílem práce je realizace výuky plavecké techniky prsa u dětí mladšího školního věku s využitím delfínové vlny. Praktickým cílem práce je aplikovat a zkoumat vliv dvou metod dle Čechovské a Milera (2008) a dle Becka a kol. (2009).

Metody: Práce je především deskriptivní. Jedná se o mnohopřípadovou studii. V naší práci jsme použili metody jak standardizované, tak nestandardizované. Výukové metody byly aplikovány na skupinu dětí od šesti do devíti let. Tyto metody byly po aplikaci kvalitativně analyzovány autorem diplomové práce.

Výsledky: Aplikace delfínové vlny do didaktické řady pro plavecký způsob prsa má své výhody i nevýhody. Jako pozitivní lze určitě považovat velkou míru volnosti dětí a jejich kreativitu pro hledání optimálního provedení pohybu. Negativní, mírný chaos při vyučování, který byl způsoben zmíněnou volností dětí. Tato metoda byla úspěšnější než druhá aplikovaná metoda dle Čechovské a kol. (2008), především v osvojení klíčových dovedností plaveckého způsobu prsa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Topic: Teaching school-age chidren a breaststroke swimming style with an usage of dolphin wave.

Goals: The goal of the thesis is to teach young children (6-9 years old) breaststroke swimming style by usage a dolphin wave.

Methods: The thesis is mainly descriptive multi-case study. We used standardized and even non-standardized methods. The teaching method had been applied to a group of six children (6-9 years old) and analyzed by the diploma thesis author after its application. In the same time we teach another group of six children by standard breatststroke didactics method, so we were able to compare both methods.

Results: The application of dolphin wave method into didactic of breaststroke swimming style has advantages and even disadvantages. The advantage is mainly freedom of movement, so children can use their creativity and sence to find the optimal movement. On the other hand the freedom is also disadvantage, since it can cause a little chaos at the beginning of the training. The successfulness of both methods was same. In both groups four children learnt the breaststroke and two did not.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK