Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diverzifikace činností zemědělských podniků v postindustriálním období
Název práce v češtině: Diverzifikace činností zemědělských podniků v postindustriálním období
Název v anglickém jazyce: Diversification of the activities of agricultural holdings in the post-industrial period
Klíčová slova: zemědělství - diverzifikace - přidružená výroba - Česko - Kralovice
Klíčová slova anglicky: agriculture - diversification - minor/affiliated production - Czechia - Kralovice
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2012
Datum zadání: 15.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK