Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Český svaz válečníků
Název práce v češtině: Český svaz válečníků
Název v anglickém jazyce: Czech Union of Warriors
Klíčová slova: Český svaz válečníků, kolaborace, kamarádství, protektorát, legionář
Klíčová slova anglicky: Czech Union of Warriors, collaboration, friendship, protectorate, legionary
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2011
Datum zadání: 14.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.02.2012
Datum a čas obhajoby: 23.11.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce zpracována na základě archivních pramenů.
Seznam odborné literatury
Gebhart, Kuklík: dramatické i všední dny protektorátu, praha 1996. Křen: Dvě století střední Evropy, Praha 2005. Pasák, Emil Hácha, Praha 2007. Šedivý, Češi, česká země a velká válka 1914-1918, Praha 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK