Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prodej a koupě nemovitostí mezi fyzickými osobami z pohledu zákona o daních z příjmů
Název práce v češtině: Prodej a koupě nemovitostí mezi fyzickými osobami z pohledu
zákona o daních z příjmů
Název v anglickém jazyce: Sale and purchase of immovable things between natural persons from the point of view of the Income Tax Act
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2007
Datum zadání: 29.01.2007
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:28.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK