Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smlouvy a dohody v individuálním pracovním právu
Název práce v češtině: Smlouvy a dohody v individuálním pracovním právu
Název v anglickém jazyce: Contracts and Agreements in Individual Employment Law
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2007
Datum zadání: 25.01.2007
Datum a čas obhajoby: 25.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2007
Oponenti: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK