Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální a prostorová izolace seniorů
Název práce v češtině: Sociální a prostorová izolace seniorů
Název v anglickém jazyce: Social and spatial isolation of seniors
Klíčová slova: kvalita života, městské prostředí, využití subjektivního a objektivního hodnocení
Klíčová slova anglicky: quality of life, urban environment, subjective and objective indicators
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.02.2012
Datum zadání: 09.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK