Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Feminismus a emancipace na prahu 20. století. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie
Název práce v češtině: Feminismus a emancipace na prahu 20. století. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie
Název v anglickém jazyce: Feminism and emancipation at the threshold of the 20th century. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, two case studies
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2012
Datum zadání: 08.02.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2012
Datum a čas obhajoby: 14.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc.
  PhDr. Milena Secká, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK