Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elicitins impact on the proteome of tobacco
Název práce v češtině: Vliv elicitinů na změny proteomu tabáku
Název v anglickém jazyce: Elicitins impact on the proteome of tobacco
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2012
Datum zadání: 19.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:19.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.04.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK