Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové diagnostické metody v dermatologii: neinvazivní diagnostika nemelanomových nádorů kůže
Název práce v češtině: Nové diagnostické metody v dermatologii: neinvazivní diagnostika nemelanomových nádorů kůže
Název v anglickém jazyce: New Diagnostic Methods in Dermatology: Non-invasive Diagnosis of Non-melanoma Skin Cancer
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dermatovenerologická klinika (14-370)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2006
Datum zadání: 01.09.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.02.2012
Datum a čas obhajoby: 28.01.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2014
Oponenti: doc. MUDr. Stanislav Pavel, CSc.
  prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK