Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potenciální nebezpečnost vybraných morénami hrazených jezer v pohoří Cordillera Blanca, Peru
Název práce v češtině: Potenciální nebezpečnost vybraných morénami hrazených jezer v pohoří Cordillera Blanca, Peru
Název v anglickém jazyce: Potential hazardousness of selected moraine-dammed lakes in the Cordillera Blanca, Peru
Klíčová slova: přírodní ohrožení, morénami hrazená jezera, potenciální nebezpečnost, Cordillera Blanca
Klíčová slova anglicky: natural hazards, moraine-dammed lakes, potential hazardousness, Cordillera Blanca
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2012
Datum zadání: 01.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: RNDr. Mgr. Jan Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše literatury, analýza metod hodnocení potenciální nebezpečnosti morénami hrazených jezer a analýza jejich vhodnosti pro jezera v pohoří Cordillera Blanca, sběr terénních dat a mapování, dokumentace ústupu zalednění, zhodnocení potenciální nebezpečnosti vybraných jezer
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature review, analysis of methods for assessing potential hazardousness of moraine-dammed lakes and analysis of its suitability for lakes within the Cordillera Blanca, glacier retreat documentation, assessment of potential hazrdousness for selected lakes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK