Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Aktivace karcinogenů v zažívacím traktu
Název práce v češtině: Aktivace karcinogenů v zažívacím traktu
Název v anglickém jazyce: Activation of carcinogens in gastrointestinal tract
Klíčová slova: cytochrom P450, mikrosomální frakce, indukce
Klíčová slova anglicky: cytochrome P450, microsomal fraction, induction
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 30.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2012
Oponenti: RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK