Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Typologie golfových hřišť v Česku
Název práce v češtině: Typologie golfových hřišť v Česku
Název v anglickém jazyce: Typology of Golf Courses in Czechia
Klíčová slova: golfové hřiště, cestovní ruch, využití ploch, Kynžvart, Čertovo Břemeno
Klíčová slova anglicky: golf course, tourism, land use, Kynžvart, Čertovo Břemeno
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2012
Datum zadání: 31.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: PhDr. RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK