Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití biologické zpětné vazby při tréninku posturálních regulací
Název práce v češtině: Využití biologické zpětné vazby při tréninku posturálních regulací
Název v anglickém jazyce: Use of biological feedback during training of postural regulation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK (11-00170)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Mužík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2012
Datum zadání: 31.01.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce I (B01228)
Oponenti: doc.RNDr.Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK