Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinnost trestního řízení a úprava přípravného řízení
Název práce v češtině: Účinnost trestního řízení a úprava přípravného řízení
Název v anglickém jazyce: Effectiveness of Criminal Procedure and the Regulation of Pre-Trial Proceedings
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2007
Datum zadání: 11.01.2007
Datum a čas obhajoby: 11.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2007
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK