Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahy mezi echokardiografickými veličinami a glomerulární a tubulární funkcí ledvin u kardiologických pacientů
Název práce v češtině: Vztahy mezi echokardiografickými veličinami a glomerulární a tubulární funkcí ledvin u kardiologických pacientů
Název v anglickém jazyce: Association Between Echocardiogrtaphic Markers and Glomerular and Tubular Kidney Functions in Cardiologic Patients
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: I.interní klinika (14-310)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2012
Datum zadání: 31.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2012
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
  prof. MUDr. Jiří Pařenica, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK