Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN
Název práce v češtině: Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN
Název v anglickém jazyce: Simplification the Digital Terrain Model based on TIN representation
Klíčová slova: Kartografická generalizace, digitální kartografie, algoritmus, TIN
Klíčová slova anglicky: Generalization, TIN, laser scanning, digital terrain model
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 29.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Oponenti: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je návrh algoritmu pro automatizovanou generalizaci digitálního modelu terénu založeného na TIN pro množiny s vysokou plošnou hustotou (data leteckého laserového skenování). Algoritmus bude umožňovat zředění vstupní trojúhelníkové sítě v závislosti na měřítku výsledné mapy při zachování důležitých tvarových charakteristik terénu.
Diplomantka provede rešerši stávajících postupů pro generalizaci digitálního modelu terénu a pokusí se navrhnout vlastní algoritmus vhodný pro rozsáhlé množiny dat poskytující generalizované výstupy v závislosti na požadovaném měřítku výsledné mapy. Návrh algoritmu bude proveden s využitím SW Matlab.
Vstupní data budou představovat data leteckého laserového skenování. Práce bude obsahovat zhodnocení dosažených výsledků z kartografického hlediska včetně porovnání s dalšími SW disponující podobnou funkcionalitou, např. DMT Atlas, Grass.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK