Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rytmická stabilizace dle Kabata a její srovnání s technikou prováděnou v praxi.
Název práce v češtině: Rytmická stabilizace dle Kabata a její srovnání s technikou prováděnou v praxi.
Název v anglickém jazyce: Comparison of rhythmic stabilization according to Kabat with the techniques used in practice.
Klíčová slova: elektromyografie, pánev, PNF, povrchová elektromyografie, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, rytmická stabilizace, stabilita, stabilizace
Klíčová slova anglicky: electromyography, pelvis, PNF, surface electromyography, proprioceptive neuromuscular facilitation, rhythmic stabilization, stability, stabilization
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiřina Holubářová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 30.01.2012
Datum a čas obhajoby: 10.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2013
Oponenti: MUDr. David Pánek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Jedná experimentální studii, ve které je analyzována a poté vyhodnocena míra koaktivace antagonistů a stupeň svalové síly ve dvou rozdílných situacích – při technice PNF a technice postrků. Jako objektivizační metoda sloužila povrchová elektromyografie. Výzkumný soubor tvořilo 7 probandů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This is an experimental study which is analyzed and then assessing the level of cocontraction of antagonists and the degree of muscle strength in two different ways- the technique of PNF and technique pushing. We use a surface electromyography as an objectification method. The sample consisted of 7 probands.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK