Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování posturální stabilizace ve vztahu ke změně hmotnosti prsou
Název práce v češtině: Testování posturální stabilizace ve vztahu ke změně hmotnosti prsou
Název v anglickém jazyce: Testing of the postural stabilization in relation to weight changes of breasts
Klíčová slova: posturální stabilizace, Posturomed, posturální somatooscilografie, gigantomastie, redukční mammaplastika
Klíčová slova anglicky: postural stability, Posturomed, postural somatooscilography, gigantomastia, reduction mammaplasty
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 30.01.2012
Datum a čas obhajoby: 01.10.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 01.10.2013
Oponenti: Mgr. Irena Novotná
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je zjistit, jaký vliv má změna hmotnosti prsou na stav posturální stabilizace. Zachytit úroveň posturální stabilizace před a po operaci a vyhodnotit změny mezi těmito stavy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of this study is to assess postural changes after breast reduction. To capture the level of postural stability before and after surgery and to evaluate changes between these states.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK