Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přenos vibrací páteřním systémem
Název práce v češtině: Přenos vibrací páteřním systémem
Název v anglickém jazyce: Transfer vibration through spine
Klíčová slova: mechanické vlnění, meziobratlová ploténka, páteř, transfer vibration through spine, pojivová tkáň
Klíčová slova anglicky: mechanical wave,IVD,transfer vibration through spine, connective tissue
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 30.08.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: Ing. František Lopot, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK