Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza pojmu "Jinakost" u mezioborové perspektivy.
Název práce v češtině: Analýza pojmu "Jinakost" u mezioborové perspektivy.
Název v anglickém jazyce: Analysis of the concept of otherness from an interdisciplinary perspective
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 30.01.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2012
Datum a čas obhajoby: 29.04.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
  doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK