Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Raná morfogenéza hlavových a dentálnych tkanív bichira P. senegalus
Název práce v jazyce práce (slovenština): Raná morfogenéza hlavových a dentálnych tkanív bichira P. senegalus
Název práce v češtině: Raná morfogeneze hlavových a dentálních tkání bichira P. senegalus
Název v anglickém jazyce: Early craniofacial and dental morphogenesis in bichir, P. senegalus
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2012
Datum zadání: 12.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:12.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK