Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Způsoby výkonu zástavního práva
Název práce v češtině: Způsoby výkonu zástavního práva
Název v anglickém jazyce: Modes of the enforcement of a security interest
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.01.2007
Datum zadání: 02.01.2007
Datum a čas obhajoby: 18.10.2010 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2010
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK