Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Demokratický deficit Evropské unie : Evropský parlament v legislativním procesu EU - srovnání s postavením Spolkového sněmu
Název práce v češtině: Demokratický deficit Evropské unie : Evropský parlament v legislativním procesu EU - srovnání s postavením Spolkového sněmu
Název v anglickém jazyce: The democratic deficit of the European Union : the European Parliament in the EU legislative process - as compared with the position of the Bundestag
Klíčová slova: Evropská unie, demokratický deficit, legislativní proces
Klíčová slova anglicky: European Union, democratic deficit, legislative process
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.01.2013
Datum zadání: 11.01.2013
Datum a čas obhajoby: 30.09.2013 15:00
Místo konání obhajoby: 215
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2013
Oponenti: doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK