Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veřejné mínění na téma aplikační místnosti pro uživatele drog u obyvatel hl.m. Prahy
Název práce v češtině: Veřejné mínění na téma aplikační místnosti pro uživatele drog u obyvatel hl.m. Prahy
Název v anglickém jazyce: Public opinion towards drug compsumption rooms among Prague´s inhabitans
Klíčová slova: užívání drog, veřejné mínění, aplikační místnosti
Klíčová slova anglicky: drug use, public opinion,drug comsuption rooms
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbara Janíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 30.01.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude obsahovat náležitosti dle materiálu Zásady pro vypracování bakalářských prací.
Seznam odborné literatury
Paleppu, A., Kerr, T. (2002). Centra aplikace injekčních uživatelů drog v Kanadě: nastal čas? Adiktologie, 2(2), 58 – 63.

Mladá, K., Pavlovská, A., Novák, P. (2010). Vybrané harm reduction služby v Berlíně. Adiktologie, 10(4), 253 – 258.

Janíková, B. (2011). Aplikační místnosti. Zaostřeno na drogy, 1-2011. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR.

Hunt, N. (2010). Přehled modelů zajišťování aplikačních místností. Praha: Centrum adiktologie a Sdružení SCAN.

Hedrich, D. (2004). European report on drug consumption rooms. Lisbon: EMCDDA.

Rhodes, T. & Hedrich, D. (Eds.). (2010). Harm Reduction: Evidence, impacts ad challenges. Lisbon: EMCDDA.

http://www.communityinsite.ca/index.html

Zábranský, T. , DROGY: Aplikační místnosti nebo šlehárny?. Lidovky - Neviditelný pes. Retrieved from http://www.drogy-info.cz/index.php/info/monitor/zahranicni_media/mistnost_aplikace_drog_motivuje_k_detoxu

Kalina, K. a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. 1. a 2. díl. Praha: NMC-Úřad vlády ČR. 662 s. ISBN: 80-86734-05-6. (odměněno v r. 2004 Cenou Jaroslava Skály)
Předběžná náplň práce
Teoretická část:
Harm reduction - vysvětlení pojmu
- složky a cíle
- praxe
Aplikační místnosti - definice
- cíle
- praxe v zemích, které zřizují aplikační místnosti
- studie, dokazující účinky AM
Aplikační místnost v ČR
- proběhlá jednání Magistrátu Prahy
- Zákony ČR a Mezinárodní úmluvy pro kontrolu drog
Porovnání drogové situace v České republice s jinými státy, ve kterých aplikační místnosti fungují (př. Německo,Švýcarsko,Norsko,..)
Výzkumná část: cílem výzkumné části bude zjistit veřejné mínění na téma aplikačních místností v hl.m. Praze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the issue of establishment of the supervised injecting center for thedrug users in the Czech Republic. Target of thesis is monitor public opinion on drugconsumption rooms among inhabitants of the capital city Prague.The theoretical part deals with the explanation of terms related to tertiary prevention ofaddictive behavior, especially the priciples of the Public Health and the Harm Reduction. Thetheoretical part also includes information about practice of existing grug consumption roomsin the Word and Czech Republic possibilities to the establishment of the supervised injectingcenter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK