Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dědění ze závěti - platná právní úprava ve srovnání s navrhovanou úpravou v novém občanském zákoníku
Název práce v češtině: Dědění ze závěti - platná právní úprava ve srovnání s navrhovanou
úpravou v novém občanském zákoníku
Název v anglickém jazyce: Testamentary succession - valid legal regulations in
comparison with the proposed regulations in the new Civil Code
Klíčová slova: Dědění - Závěť - Návrh nového občanského zákoníku
Klíčová slova anglicky: Succession - Testament - Motion of the new Civil Code
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2006
Datum zadání: 22.12.2006
Datum a čas obhajoby: 09.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:10.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2012
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Předběžná náplň práce
DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI – platná právní úprava ve srovnání s navrhovanou úpravou v novém občanském zákoníku
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
TESTAMENTARY SUCCESSION – valid legal regulations in comparison with the proposed regulations in the new Civil Code
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK