Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terénní výuka geografie: transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky v mikroregionu Hvozdnice
Název práce v češtině: Terénní výuka geografie: transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky v mikroregionu Hvozdnice
Název v anglickém jazyce: Geographical fieldwork: transmissive and constructivist approach to fieldwork in the Hvozdnice region
Klíčová slova: Terénní výuka, místní region, konstruktivismus, transmise, geografická charakteristika, terénní cvičení, mikroregion Hvozdnice, pracovní listy, metodické pokyny
Klíčová slova anglicky: field work, local region, constructivism, transmission, geographical characteristics, region Hvozdnice, worksheets, guidelines
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2012
Datum zadání: 15.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Oponenti: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK