Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cestovní ruch jako faktor rozvoje venkovských obcí
Název práce v češtině: Cestovní ruch jako faktor rozvoje venkovských obcí
Název v anglickém jazyce: Tourism as a Factor of Rural Development
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2012
Datum zadání: 15.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK