Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epimeleia: Care for the Soul
Název práce v češtině: Epimeliea: starost o duši
Název v anglickém jazyce: Epimeleia: Care for the Soul
Klíčová slova: teorie, praxe, inteligence
Klíčová slova anglicky: Theory, practice, intelligence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2012
Datum zadání: 25.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2012
Datum a čas obhajoby: 14.06.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2019
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
  prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK