Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj intenzity silniční dopravy v ČR - 1995-2010
Název práce v češtině: Vývoj intenzity silniční dopravy v ČR - 1995-2010
Název v anglickém jazyce: Changes in the intensity of road transportation in CZ - 1995-2010
Klíčová slova: intenzita dopravy, regionální diferenciace, Česká republika
Klíčová slova anglicky: intensity of transportation, regional differentation, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2012
Datum zadání: 23.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Oponenti: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza vývoje intenzity zatížení dopravní sítě v České republice mezi lety 1995 a 2010 se zřetelem na regionální specifika vývoje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analyses of changes in the intenzity of transportation within road network of the Czech Republic with specific attention to regional specificities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK