Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv praktické výuky na motivaci žáků středních škol ke studiu biologie
Název práce v češtině: Vliv praktické výuky na motivaci žáků středních škol ke studiu biologie
Název v anglickém jazyce: Influence of practical courses on the upper secondary school students’ motivation to study biology
Klíčová slova: motivace, praktické cvičení, biologie, molekulární biologie, střední škola
Klíčová slova anglicky: motivation, practical course, biology, molecular biology, upper secondary school
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2012
Datum zadání: 24.07.2014
Datum a čas obhajoby: 29.01.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:23.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2016
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK