Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychické trauma a jeho vliv na lidský život
Název práce v češtině: Psychické trauma a jeho vliv na lidský život
Název v anglickém jazyce: Psychological Trauma and its Effects on Human´s Life
Klíčová slova: psychické trauma, stres, posttraumatická stresová porucha, následky traumatu, posttraumatický rozvoj, kvalitativní výzkum, případová studie
Klíčová slova anglicky: psychological trauma, stress, posttraumatic stress disorder, consequences of trauma, posttraumatic growth, qualitative research, case study
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2012
Datum zadání: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce "Psychické trauma a jeho vliv na lidský život" má za cíl zjistit, jaký vliv na člověka má skutečnost, že do jeho života vstoupí neočekávaný traumatický zážitek. Metodologické šetření předkládá případové studie a ukazuje průběh, zpracovávání a vyrovnávání se s traumatickým zážitkem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of the diploma work “Psychological Trauma and its Effects on Human´s Life“ is to find out the impact of an unexpected traumatic experience which appears in one´s life. The Methodological analysis provides with case studies and show trauma progress, processing and coping with a traumatic experience.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK