Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hokejové utkání jako prostředek marketingové komunikace
Název práce v češtině: Hokejové utkání jako prostředek marketingové komunikace
Název v anglickém jazyce: Ice Hockey Match as a Means of Marketing Communication
Klíčová slova: Sportovní marketing, marketingová komunikace, reklama ve sportu, sponzoring, lední hokej
Klíčová slova anglicky: Sports marketing, marketing communication, advertisement in sport, sponsorship, ice hockey
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2012
Datum zadání: 16.03.2012
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 14:40
Místo konání obhajoby: FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza jednotlivých druhů sportovní reklamy realizovaných prostřednictvím hokejového utkání z pohledu sponzora.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analyse of individual sports advertisement types realized through hockey match from sponzor’s perspective.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK