Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Volební geografie ČR: analýza volební podpory Strany zelených
Název práce v češtině: Volební geografie ČR: analýza volební podpory Strany zelených
Název v anglickém jazyce: Electoral geography of the Czech Republic: Electoral support fot the Green Party
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2012
Datum zadání: 20.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Oponenti: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK