Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Využití umělých neuronových sítí v klasifikaci land cover
Název práce v češtině: Využití umělých neuronových sítí v klasifikaci land cover
Název v anglickém jazyce: Land cover classfication using artificial neural networks
Klíčová slova: dálkový průzkum Země, klasifikace obrazu, umělé neuronové sítě, SPOT
Klíčová slova anglicky: remote sensing, image classification, artificial neural networks, SPOT
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2012
Datum zadání: 20.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK