Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití vegetačních indexů ke studiu časových změn vegetační fenologie
Název práce v češtině: Využití vegetačních indexů ke studiu časových změn vegetační fenologie
Název v anglickém jazyce: The use of vegetation indices to study temporal variation in vegetation phenology
Klíčová slova: dálkový průzkum Země, land cover, vegetační indexy
Klíčová slova anglicky: remote sensing, land cover, vegetation indices
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2012
Datum zadání: 20.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2012
Oponenti: RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK