Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geopolitika/zahraniční politika České republiky – kvantitativní analýza
Název práce v češtině: Geopolitika/zahraniční politika České republiky – kvantitativní analýza
Název v anglickém jazyce: Geopolitics/Foreign Policy of the Czech Republic - Quantitative Analysis
Klíčová slova: geopolitika, zahraniční diplomatické návštěvy, zahraniční obchod
Klíčová slova anglicky: geopolitics, foreign relations and diplomatic visits, foreign trade
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2012
Datum zadání: 20.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK