Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů
Název práce v češtině: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů
Název v anglickém jazyce: The board of directors of a joint-stock company and the position of its members
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2006
Datum zadání: 20.12.2006
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 13:00
Místo konání obhajoby: zasedací místnost 4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Oponenti: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
  prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK