Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a struktura fonologických dovedností v raném předškolním věku
Název práce v češtině: Vývoj a struktura fonologických dovedností v raném předškolním věku
Název v anglickém jazyce: Development and structure of phonological skills in early preschool age
Klíčová slova: fonologické dovednosti; předškolní děti; diagnostika fonologických dovedností; struktura a vývoj fonologických dovedností
Klíčová slova anglicky: phonological skills; preschool children; assessment of phonological skills; structure and development of phonological skills
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2012
Datum zadání: 16.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2012
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK