Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spontánní vápníková propustnost iontového kanálu P2X receptoru po záměně konzervovaného tyrosinu v 1 . transmembránové doméně
Název práce v češtině: Spontánní vápníková propustnost iontového kanálu P2X receptoru po záměně konzervovaného tyrosinu v 1 . transmembránové doméně
Název v anglickém jazyce: Spontaneous calcium permeability of ionic channel of P2X receptor after substitution ofconserved tyrosine in the 1st transmembrae domajn
Klíčová slova: ATP, purinergní signalizace, P2X receptory, iontový kanál, intracelulární Ca2+,Ca2+ imaging.
Klíčová slova anglicky: ATP, purinergic signalling, P2X receptors, ion channels, intracellular Ca2+, Ca2+ imaging.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Zemková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2012
Datum zadání: 16.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2014
Oponenti: RNDr. Aleš Balík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK