Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Verifikace vlivu instruktora na zatížení v průběhu lekce jumpingu
Název práce v češtině: Verifikace vlivu instruktora na zatížení v průběhu lekce jumpingu
Název v anglickém jazyce: Verification of instructors influences upon loading during jumpig lesson
Klíčová slova: dynamika srdeční frekvence, aerobik - jumping, gymnastika
Klíčová slova anglicky: heart rate dynamic, aerobic - jumping, gymnastics
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2012
Datum zadání: 16.01.2012
Datum a čas obhajoby: 03.01.2013 09:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost Katedry gymnastiky
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.01.2013
Oponenti: doc. PhDr. Viléma Novotná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka zpracuje:

1.Teoretická východiska práce týkající se:
- charakteristiky "Jumpingu"
- hodnocení zatíže a jeho odezvy v kardiovarskulárním systému - dynamiky srdeční frekvence
2. Vymezení problému práce
3. Návrh řešení práce
4. Metodologii práce
5. dosažené výsledky práce
6. Navrh rozvoje praxe
Seznam odborné literatury
HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Praha: Univerzita Karlova, 1991
HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část - I. Díl. Praha: Univerzita Karlova, 1993.
HELLER, J. a kol. Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část - III. díl. Praha: Univerzita Karlova, 1996.
BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha: Karolinum, 2007.
DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009.
www.jumping.cz. Www.jumping.cz [online]. [cit. 2012]
Předběžná náplň práce
Cíl práce: Verifikace vlivu instruktora na zatížení v průběhu cvičební lekce jumpingu sledováno prostřednictvím dynamiky srdeční frekvence.
Práce se bude zabývat objektivizací zatížení kardi-vaskulární soustavy v průběhu cvičební lekce "jumping". Zatížení bude monitorováno prostřednictvím měření dynamiky srdeční frekvence. Předpokládáme, že existuje možnost uvažovat o vlivu instruktora na zatížení v průběhu cvičební lekce.
Práce bude obsahovat:
- teoretická východiska zabývající se historií a současností "jumpingu" a možnostmi měření a hodnocení zatížení kardio-vaskulární soustavy v průběhu cvičební jednotky.
- praktickou část, která bude obsahovat:
metodiku práce
výsledky
diskuzi a závěry.
Předpokládané výsledky:
- individuální průběhy dynamiky srdeční frekvence všech frekventantů cvičební lekce "jumping"
- intraindividuální srovnání dosažených výsledků u jednotlivých instruktorů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK