Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunitní tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze(případová studie)
Název práce v češtině: Komunitní tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze(případová studie)
Název v anglickém jazyce: The role of community interpreter working for non-profit
organisations in the field of migration – case study
Klíčová slova: komunitní tlumočení, jazykové zprostředkování, školství, žáci-cizinci, role tlumočníka
Klíčová slova anglicky: community interpreting, child language brokering, school setting, foreign students, interpreter’s role
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2012
Datum zadání: 16.01.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2012
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 08:45
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Rejšková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
1. Postavení migrantů v ČR (legislativa a realita)
2. Představení komunitního tlumočení obecně a stručný popis současného stavu v oblasti komunitního tlumočení v České republice.
3. Komunitní tlumočení v oblasti školství včetně popisu situace v ČR
4. Problematika jazykového zprostředkování se zaměřením na oblast školství

Empirická část (případová studie):
5. Uskutečnit případovou studii, zaměřenou na využití komunitních tlumočníků a jazykových prostředníků na základních školách: role tlumočníka, tlumočnické situace, názory komunitních tlumočníků a pedagogů na tuto službu, pohled na působení žáků v roli jazykových prostředníků.
6. Analýza a zpracování získaných výsledků z dotazníků.
7. Shrnutí výsledků.
8. Závěry a doporučení pro školní praxi.
Seznam odborné literatury
Doporučená literatura:
· ANDERSON, R.B.W. (2002). Perspectives on the role of interpreter. In: Pöchhacker, F., Shlesinger, M. (eds.). The interpreting studies reader. London/New York: Routledge, s. 208-217.
· ANGELELLI, C. V.(2004). Revisiting the interpreter’s role: a study of conference, court, and medical intepreters in Canada, Mexico and the United States. J. Benjamins: Amsterdam/ Philadelphia.
· BOWEN, M. (1998). Community Interpreting. In: Snell-Hornby, M., Hönig, H.G., Kussmaul, P., and Schmitt, P.A. (eds.). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg, s. 319-321.
· BRUNETTE, L., BASTIN, G., HEMLIN, I. and CLARKE, H. eds (2003). The Critical Link 3: Interpreters in the Community. J. Benjamins: Amsterdam/Philadelphia.
· CARR, E, S., ROBERTS, P.,R., DUFOUR, A. and STEYN, D. eds. (1997). The Critical Link: Interpreters in the Community J. Benjamins: Amsterdam/Philadelphia.
· CARR, E, S., ROBERTS, P.,R., DUFOUR, A and ABRAHAM, D. eds. (2000). The Critical Link 2: Interpreters in the Community. J. Benjamins: Amsterdam/Philadelphia.
· ERASMUS, M. (1999). Liaison interpreting in the community. Hatfield /South Africa): Van Schaik.
· GENTILE, A., OZOLINS, U. and VASILAKAKOS, M. (1996). Liaison interpreting. A handbook. Melbourne: Melbourne University Press.
· GOFFMAN, E.(1996). Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě. Nakladatelství Studia Ypsilon: Praha.
· GREAVES, A., A. (1988). Training volunteer translators and interpreters. In: Hammond, D.L. (ed.). Languages at crossroads. Proceedings of the 29th annual conference of the American Translators Association. Medford, NJ: Learned Information, s. 373-378.
· LONGLEY, P. (1984). What is a community interpreter? In: The Incorporated Linguist 23/3, s. 178-181.
· MASON, I. guest editor (1999). Dialogue Interpreting. Special Issue of the TRANSLATOR, vol. 5, n.2, St. Jerome Publishing: Manchester.
· MERLINI, R. and FAVARON, R. (2003). Community interpreting: re-conciliation through power management. In: The Interpreters´Newsletter 12, s. 205-229.
· MIKKELSON, H. (1996). Community interpreting: An emerging profession. In: Interpreting 1/1, J. Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, s. 125-129.
· NISKA, H. (1990). A new breed of interpreter for immigrants: Contact interpretation in Sweden. In: Picken, C. (ed.). Proceedings. Institute of Translation adn Interpreting Conference 4. London: ASLIB, s. 94 -104.
· PÖCHHACKER, F. (1999). „Getting Organised“. The Evolution of Community Interpreting. In: Interpreting 4/1, J.Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, s. 125-140.
· PÖLLABAUER, S. (2006). « Dutiny the interview, the interpreter will provide a faithful translation“. The potentials and pitfalls of researching interpreting in immigration, asylum and police settings: metodology and research paradigms. Linguistica Antverpiensia 5, s.229-244.
· PYM, A., Shlesinger, M. and JETTMAROVÁ, Z. eds. (2006). Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. J. Benjamins: Amsterdam/Philadelphia.
· SHACKMAN, J. (1984). The Right to be understood: A handbook on working with, employing, and training community interpreters. Cambridge: National Extension College.
· TRYUK, M. (2004). L´Interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l´interprétation. Wydawnictwo TEPIS: Warszawa.
· TŮMOVÁ, E. (2002). Role tlumočníka v interkulturní skupině. (rigorózní práce). ÚTRL FF UK Praha.
· WADENSJÖ, C. (1998). Interpreting as Interaction. London/New York: Longman.
· Wadensjö, C., Englund-Dimitrova, B., Nilsson A.-L. eds. (2007). The Critical Link 4: Professionalisation of interpreting in the community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins,
· Časopisy Hermes, Interpreting, The Interpreter´s Newsletter, FIT Newsletter, Meta, ToP, Target.
· Diplomové práce na téma komunitního tlumočení obhájené na ÚTRL FF UK: Gutvirtová, J. (2008), Holkupová, J. (2010), Nakládalová L. (2005), Kotasová, D. (2008).
· Internet: www.aiic.net, www.imigrace.cz , www.mpsv.cz, www.cizinci.cz, www.mv.cz, www.opu.cz atd.
*Další relevantní literatura bude zadávána v průběhu vypracování diplomové práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK